ผู้เล่นสามารถใช้คำหลัก “รอยัล 5555 ปรับปรุงระบบ” เพื่อสร้างชื่อเรื่องสั้น ๆ ตามแนวความคิดของผู้เล่น สามารถสร้างได้เพียงชื่อบทความเดียวโดยไม่ต้องสร้างชื่อหลายชื่อ ยกเว้นชื่อเรื่องเท่านั้นและไม่แสดงรายละเอียดอื่น ๆ

ผู้เล่นสามารถใช้คำหลัก “รอยัล 5555 ปรับปรุงระบบ” เพื่อสร้างชื่อเรื่องสั้น ๆ ตามแนวความคิดของผู้เล่นสล็อตสามารถสร้างได้เพียงชื่อบทความเดียวโดยไม่ต้องสร้างชื่อหลายชื่อ ยกเว้นชื่อเรื่องเท่านั้นและไม่แสดงรายละเอียดอื่น ๆ