Royal9999 Demo: การเดินทางของนักเล่นเกมสู่อนาคตถาวร

ขออณุญาติให้คำแนะนำเริ่มต้นโดยการคัดลือกในกลุ่มของ งานพัฒนาซอฟต์แวร์ อำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นเกมใน เกมปริศนาที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Royal9999 แม้ว่าเกมนี้จะเป็นซอร์สเพียงบางส่วนเท่านั้น การแลกเปลี่ยนไอเดียและ ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี นับเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดสำหรับนักเล่นเกมที่ต้องการ สร้างสรรค์โลกส่วนตัวของตัวเอง ก